หมากกระดาน เข้มข้น จุฬาคว้า 3 เหรียญทอง

2-หมากรุกไทยบุคคลชาย

21 มกราคม 2554 – การแข่งขันกีฬาประเภทหมากกระดานในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 มีการแข่งขัน 4 รายการ คือ หมากรุกไทย หมากรุกสากล หมากล้อม และหมากฮอร์ส โดยแต่ละรายการเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิง

นักหมากรุกจากจุฬาฯ โชว์เจ๋ง คว้าทั้ง 3 เหรียญ จากการแข่งขันหมากรุกไทย ประเภทบุคคลชาย ผู้ที่คว้าเหรียญทอง คือ ภาสวร วัฒนะรัตน์ ตามด้วย เหรียญเงิน ทินกฤต อรุณนันทพานิช และเหรียญทองแดงตกเป็นของ คณพัฒน์ กรีนิกร

ส่วนหมากรุกไทย ประเภทบุคคลหญิง กรนันญ์ ลออแช่ม นักหมากรุกสาวจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้คว้าเหรียญทองไปได้ ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ปิยเนตร ศรีจันทร์ จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเหรียญทองแดงเป็นของ สุณัฏฐา เรืองฤทธิ์กุล จาก ม.ศิลปากร

การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภทบุคคลชาย เหรียญทองเป็นของ ภูมิพงศ์ วิวรรธนะเดช จาก ม.เกษตรศาสตร์ สระพงษ์ หาญสิงห์ จาก ม.รามคำแหง คว้าเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตกเป็นของ ปรินทร์ภัทร อังสุวรังสี จากจุฬาฯ

หมากรุกสากล ประเภทบุคคลหญิง นักหมากรุกสาวจากจุฬาฯ สามารถคว้า 2 เหรียญทองและเงินจากรายการนี้ โดยผู้ที่คว้าเหรียญทอง คือ นิชา อังศุสิงห์ และเหรียญเงิน กรรณิการ์ ขัตติยวิทยากุล ส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของ ณัฐกฤตา ธนโรจน์รุ่ง จาก มศว.

หมากฮอร์ส ประเภทบุคคลชาย นักหมากฮอร์ทลูกพ่อขุน คว้าเหรียญทองและเงินจากรายการนี้           โดยเหรียญทองจาก เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย และ เหรียญเงินจาก ณัฐวุฒิ อุภิริ ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ จากม.เกษตรศาสตร์

หมากฮอร์ท ประเภทบุคคลหญิง จันทกานต์ จันทร์พึ่งสุข จาก ม.รามคำแหง เอาชนะ นันต์ทยา จอกลอย จุฬาฯ โดยมี วริยา เกียรติปรุงเวช จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อันดับ 3

การแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย นักกีฬาจากม.อัสสัมชัญ โชว์ความสามารถคว้าเหรียญมาได้ทั้งหมดในรายการนี้ โดย วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร ได้เหรียญทอง ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ เหรียญเงิน และ กมล สันติพจนา เหรียญทองแดง

ส่วนการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ภัทราพร อรุณไพจิตรา จาก จุฬาฯเอาชนะ ภัทราพร ภูริวังสกุล จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถคว้าเหรียญทองไปได้อย่างสวยงาม ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ อรุณกร ประทุมวัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Advertisements

About chamchurigames38

จามจุรีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 รวมข่าว ภาพพิธีเปิด ภาพการแข่งขัน และ ภาพสีสัน
This entry was posted in หมากกระดาน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s