คาราเต้-โด ช่วงเช้าชิง 3 เหรียญทอง

วันที่ 15 มกราคม 2554 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (Sport Complex) มีการแข่งขันคาราเต้-โด ช่วงเช้า รอบชิงชนะเลิศ 3 เหรียญทอง ได้แก่ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก      ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทอง ได้แก่ นายอัครวินท์ บุญเพิ่มพูล จากม.หอการค้า เหรียญเงิน ได้แก่ นายณัฐวุฒ รัตนขจรกิจ จากม.ธรรมศาสตร์ และเหรียญทองแดง ได้แก่ นายถาวร สุภาพร จากม.ศรีปทุม และนายธีรเจต ดารุทยาน จาก ม.เกษตรศาสตร์ ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก. เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา จาก ม.ราชภัฎสวนดุสิต เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.กนกพร ดอนสำราญ จาก ม.หอการค้าไทย และเหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.รัตนวรรณ ล่ำลือไตรภพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ น.ส.พิชญ์สินี นรสิงห์ จากม.ธรรมศาสตร์  และประเภท ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. เหรียญทอง ได้แก่ นายยุทธนา ศรีประพันธ์ จากสถาบันการพลศึกษา เหรียญเงิน ได้แก่ นายเจษฎา อรุณมงคล จาก ม.กรุงเทพ และเหรียญทองแดง ได้แก่ นายเกิดพงษ์ สำเภาทอง จากม.อสัมชัญ และนายมัทธา  ยั่งยืน จาก ม.ราชภัฎสวนดุสิต

และในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ม.ค.54 จะมีการชิงชัยอีก 3 เหรียญทอง ได้ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. และประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. โดยจะมีพิธีมอบเหรียญในช่วงเวลา 15.30 น.

Advertisements

About chamchurigames38

จามจุรีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 รวมข่าว ภาพพิธีเปิด ภาพการแข่งขัน และ ภาพสีสัน
This entry was posted in คาราเต้-โด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s